تبلیغات با ایمیل

چرا ایمیل مارکتینگ؟

ایمیل مارکتینگ

امروزه روش‌های بازاریابی تغییرات زیادی کرده‌اند ، روش‌های قدیمی کم‌کم منسوخ و روش‌های جدید جایگزین می‌شوند . ایمیل مارکتینگ یکی از آن‌هاست . بدون شک ، در این قرن ایمیل سریع‌ترین ، منعطف‌ترین و به صرفه‌ترین ، شخصی‌ترین و هدفمندترین وسیله ارتباطی در دنیای امروز است و ایمیل مارکتینگ یکی از قدرتمندترین و درعین‌حال ناشناخته‌ترین وسایل دنیای تبلیغات است.

بازاریابی با ایمیل شامل همه شکل های بازاریابی که به ایمیل مرتبط هستند می باشد. هر ایمیل مجزایی که می فرستید، قسمتی از بازاریابی شما با ایمیل می باشد. آن ایمیل می تواند یک نامه فروش، یک روزنامه، یک پیام پشتیبانی یا حتی یک سؤال باشد. مادامیکه در رابطه با کارتان با مردم در تماس باشید در واقع کارتان را ارائه می دهید و این همان بازاریابی می باشد.
چه چیزی بازاریابی با ایمیل را یک ابزار فروش مؤثر می سازد؟
چند جنبه وجود دارد که بازاریابی با ایمیل را یک ابزار با کارآمدی بالا می سازد.بازاریابی با ایمیل یک فن آوری ارسال (Push Technology) است. بجای آنکه منتظر بمانید تا مشتریانتان سایت شما را از یک فهرست یا یک موتور جستجوگر پیدا کنند، خودتان پیغامتان را برای آنها ارسال می کنید. در واقع شما خودتان زمان و محتوای پیغامتان را تعیین می کنید. ثانیأ ایمیل یک ابزار عالی برای تعقیب یک نامه مستقیم یا عملیات بازاریابی از راه دور(Telemarketing)است و بنابراین سرعت پاسخگوئی و بازگشت سرمایه فروش شما را افزایش می دهد. مثلأ می توانید ایمیل مستقیمی را بفرستید و بعد آنرا از طریق ایمیل یک هفته بعد دنبال کنید. یا می توانید آدرس ایمیل آنهارا برای فرستادن اطلاعات اضافی و یا اضافه کردن آنها به یک پاسخ دهنده اتوماتیک درخواست کنید.
ایمیل مارکتینگ عبارت است از ارسال ایمیل با سرعت بالا به میلیونها نفر در سطح کشور جهت معرفی خدمات و یا محصولات خودتان و یا جلب بازدید کننده برای سایت یا وبلاگتان.
یک ایمیل مارکتینگ خوب باید حداقل شرایط زیر را دارا باشد :
  • بیشتر ایمیلها به INBOX دریافت کنندگان وارد شده و نه در Bulk mail آنها .
  • ایمیلها به روز و معتبر باشد و از طرق حساب شده جمع آوری شده باشد .
  • زمان ارسال ایمیلها منطقی و در کوتاه ترین زمان ممکن ارسال شود .
  • متن ارسالی واقعی و به دور از جنجال های تبلیغاتی بوده و شان مخاطب را در نظر بگیرد .
  • دریافت کننده این اختیار را داشته باشد که خود را از لیست دریافت کنندگان خارج سازد .
  • در متن ارسالی سایت یا آدرسی برای رجوع بعدی کاربران در نظر گرفته شود .
  • تا حد امکان آماری از میزان ارسال ها ، دیده شدن ها و مواردی از این دست به تبلیغ دهنده ارائه شود .
  • امکان ارسال مجدد به همان آدرس ها برای یادآوری وجود داشته باشد .
  • ایمیل ها طبقه بندی شده باشد .
ارسال ایمیلهای تبلیغاتی یکی از بهترین و به صرفه ترین روش های تبلیغات در سطح شبکه جهانی اینترنت است. در این روش شرکتها قادر خواهند بود محصولات و خدمات خود را با کمترین هزینه به هزاران و حتی ملیونها نفر در سرتاسر جهان معرفی نمایند. ، همچنین با توجه به نوع خدمات و محصولات می توان قشر خاصی از کاربران را برای معرفی محصولات انتخاب نمود و این خود دلیلی است بر هدفمند بودن این شیوه تبلیغاتی .

نکته هایی درباره ایمیل مارکتینگتاريخ : شنبه 27 آذر 1395 | 21:01 | نويسنده : |
Calcaneal Spur

Overview
A heel spur is a calcium deposit causing a bony protrusion on the underside of the heel bone. On an X-ray, a heel spur can extend forward by as much as a half-inch. Without visible X-ray evidence, the condition is sometimes known as "heel spur syndrome." Although heel spurs are often painless, they can cause heel pain. They are frequently associated with plantar fasciitis, a painful inflammation of the fibrous band of connective tissue (plantar fascia) that runs along the bottom of the foot and connects the heel bone to the ball of the foot. Treatments for heel spurs and associated conditions include exercise, custom-made orthotics, anti-inflammatory medications, and cortisone injections. If conservative treatments fail, surgery may be necessary.

Causes
Over-pronation (flat feet) is a common cause of heel spurs, but people with unusually high arches (pes cavus) can also develop heel spurs. Women have a significantly higher incidence of heel spurs due to the types of footwear often worn on a regular basis.

Posterior Calcaneal Spur

Symptoms
More often than not, heel spurs have no signs or symptoms, and you don?t feel any pain. This is because heel spurs aren?t pointy or sharp pieces of bone, contrary to common belief. Heel spurs don?t cut tissue every time movement occurs; they?re actually deposits of calcium on bone set in place by the body?s normal bone-forming mechanisms. This means they?re smooth and flat, just like all other bones. Because there?s already tissue present at the site of a heel spur, sometimes that area and the surrounding tissue get inflamed, leading to a number of symptoms, such as chronic heel pain that occurs when jogging or walking.

Diagnosis
Diagnosis of a heel spur can be done with an x-ray, which will be able to reveal the bony spur. Normally, it occurs where the plantar fascia connects to the heel bone. When the plantar fascia ligament is pulled excessively it begins to pull away from the heel bone. When this excessive pulling occurs, it causes the body to respond by depositing calcium in the injured area, resulting in the formation of the bone spur. The Plantar fascia ligament is a fibrous band of connective tissue running between the heel bone and the ball of the foot. This structure maintains the arch of the foot and distributes weight along the foot as we walk. However, due to the stress that this ligament must endure, it can easily become damaged which commonly occurs along with heel spurs.

Non Surgical Treatment
Podiatric Care for heel spur syndrome may involve keeping the fascia stretched out by performing exercises. Your doctor may also suggest for you to be seen by a physical therapist. You probably will be advised on the best shoes to wear or some inserts for your shoes. Your podiatrist may suggest that a custom made orthotic be made to allow your foot to function in the most ideal way especially if you have excessive pronation. A heel lift may be used if you have a leg length discrepancy. Medical treatment may include anti-inflammatory oral medications or an injection of medication and local anesthetic to reduce the swelling and decrease pain. If a bursitis is present the medication may greatly improve the symptoms. Your podiatric physician may also recommend a surgical procedure to actually fix the structural problem of your foot.

Surgical Treatment
Usually, heel spurs are curable with conservative treatment. If not, heel spurs are curable with surgery, although there is the possibility of them growing back. About 10% of those who continue to see a physician for plantar fascitis have it for more than a year. If there is limited success after approximately one year of conservative treatment, patients are often advised to have surgery.

Prevention
Heel Spur symptoms How can you heal an Achilles tendonitis fast? be prevented from returning by wearing proper shoes and using customized orthotics and insoles to relieve pressure. It is important to perform your exercises to help keep your foot stretched and relaxed.

تاريخ : سه شنبه 4 مهر 1396 | 9:31 | نويسنده : Tommie Bobadilla |
× بستن تبليغات
× بستن تبليغات